CySEC zakazuje umieszczania w ofercie bonusów – surowe regulacje poprawią ochronę inwestora

Styczeń 18, 2017 No Comments »

Zgodnie z pismem z 30 listopada 2016r. cypryjski organ nadzorczy rynku finansowego CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission) wprowadził przejrzyste warunki dotyczące oferty bonusów dla brokerów opcji binarnych, brokerów Forex i brokerów CDF regulowanych przez CySEC.

To, co najpierw było tylko plotką wprowadzającą niepokój i pewne zamieszanie wokół brokerów regulowanych na Cyprze, od zaraz weszło w życie: Bonusy dla nowych i istniejących klientów, którzy dla potwierdzenia wpłacili minimalną kwotę handlową, są od tej chwili zabronione.

Ponieważ prawie wszystkie brokery wiążą bonusy z takimi warunkami, wszystkie bonusy powitalne, bonusy za wpłatę, a nawet bonusy za polecenie znajomym, które często są na podobnych warunkach powinny zostać – najpierw na Cyprze – zlikwidowane i zapomniane.

Likwidacja wabików i nieosiągalnych kwot minimalnych

Tłem podjęcia tych działań w zakresie lepszej ochrony inwestora były liczne oferty-wabiki z częściowo horrendalnie wysokimi bonusami nie rzadko osiągającymi 200% wpłaconej sumy. To ostatecznie kosztowało inwestora nie tylko już wpłaconą kwotę handlową, lecz również bardzo często kolejne wpłaty, aby móc, chociaż częściowo, osiągnąć minimalne obroty zapewniające bonus. Bez dodatkowych wpłat było to po prostu niemożliwe.

Im wyższy bonus i wpłata, tym wyższy również wymagany obrót minimalny. Fakt, że w większości inwestorzy nie dokonywali tych obliczeń, był wprawdzie oczywisty, a mimo to dla wielu nowych klientów udzielany bonus był jednym z najważniejszych kryteriów przy wyborze brokera. 40- lub 50-krotny obrót kwotą bonusu nie był częstym warunkiem otrzymania kolejnego bonusu u wielu brokerów, jednak liczne grono klientów albo tego nie czytało albo zupełnie lekceważyło.

Warunki otrzymania bonusu często nie są szczegółowo znane klientom

Kiedy brokery w swojej ofercie specjalnej umieszczają warunki obowiązującego bonusu, wymagają one od swoich klientów merytorycznego zrozumienia wszystkich warunków, które często zajmują kilka stron i są dostępne jedynie w języku angielskim.

Wiele naszych testów i ocen pokazało, że tylko tutaj jest dostępna naprawdę istotna zawartość, którą klienci muszą znać i rozumieć przed przyjęciem bonusu. Chodzi przy tym nie tylko o ustanowioną minimalną kwotę handlową, lecz również o ustalony czas, w którym musi ona zostać osiągnięta, warunki wypłat i anulowania operacji, jak również ewentualne ograniczenia, np. całkowite (nielegalne) zablokowanie wypłaty pozostałego kapitału.

Częste problemy przy wypłatach przez niespełnione warunki bonusu

Najczęściej klienci mają problemy z wypłatą, ponieważ warunki bonusu albo uniemożliwiają wypłatę przed osiągnięciem minimalnego obrotu lub w przypadku niepowodzenia przy żądaniu wypłaty zarówno bonus jak i zysk z dotychczasowego obrotu kwotą bonusu zostaną anulowane.

Do tej pory zakaz umieszczania zachęcających bonusów obowiązywał tylko brokery z siedzibą na Cyprze, które były tam również regulowane, to znaczy nie dotyczyło to innych oferentów.

Skutki postanowień CySEC wobec inwestora i brokera

Właściwe decyzje na korzyść inwestora

Od zaraz, na podstawie zarządzenia CySEC, inwestorów, którzy chcą zmienić usługodawcę, obowiązuje jedno kryterium mniej, przynajmniej jeśli chodzi o brokery regulowane na Cyprze, które mają tam siedzibę. Temat bonusów może przy tym zostać w przyszłości całkowicie pominięty. Nie będą musieli państwo martwić się już o mnożniki i uzasadnienia dla nieprzeprowadzonych wypłat z powodu nieosiągniętych obrotów. CySEC poczynił w związku z tym ważne postanowienia na korzyść inwestora, dzięki którym w przyszłości inwestorzy unikną bolesnych start finansowych.

Dla wielu brokerów jest to ograniczenie znacznej części ich modelu biznesowego

Postanowienie CySEC oczywiście mniej cieszy brokery, ponieważ dotąd udawało im się zyskiwać wielu klientów przede wszystkim za pomocą ofert specjalnych. Nie można jednak ocenić, w jakim stopniu organy regulujące ich działalność na terenie UE będą naśladować CySEC, ponieważ nie istnieje żadna podstawa prawna, która zakazuje oferowania bonusów zależnych od minimalnej kwoty handlowej. Całkiem pewne jest jednak, że inne organy również będą chciały przynajmniej wypróbować ten zakaz.

Szczególnie dla brokerów opcji binarnych taki schemat rozliczenia bonusu jest bardzo ważną częścią ich modelu działalności. Często stosunkowo niskie wpłaty minimalne oraz minimalne kwoty handlowe od 5 lub 10 euro w przeliczeniu na jednego klienta zapewniają niewielki obrót, który zgodnie z odpowiednimi warunkami bonusu i przelicznikami może zostać 40 lub 50 razy powielony przy inwestycjach bez straty.

Szybko staje się to dla inwestora nieprzewidywalne. Jeśli rozważymy, że zwłaszcza początkujący wykazują ponadprzeciętne kwoty strat i z powodu stosunkowo niskich kosztów przede wszystkim w handlu opcjami binarnymi przyjmują chętnie dodatkowe pieniądze, które są rzekomym prezentem, to początkowa wpłata szybko zostanie „przepuszczona”. Co prawda inwestor tego nie zauważy, ponieważ bonus najczęściej jest przelewany bezpośrednio na konto i może być używany do celów handlowych, jako suma niemożliwa do wypłacenia. Aż do osiągnięcia minimalnego wolumenu bonus będzie miał tylko wirtualną wartość, tzn. na koniec zostanie anulowany, często również wcześniej wpłacony kapitał jest już niedostępny, a konto jest wyzerowane, co w większości jest zaskoczeniem dla inwestora.

Konta demo są rzadko używane przez inwestorów do nauki zasad handlu

Niestety niewielu początkujących przestrzega zasady, zgodnie z którą pierwsze inwestycje powinny być bezpieczne i przeprowadzone za pomocą konta demo, bez żadnego własnego wkładu finansowego. Dopiero po tym powinno zakładać się prawdziwe konto pieniężne.

Z jednej strony dzieje się tak dlatego, że nie ma konta demo, które jest bezpłatne i niezależne od konta Live albo nie ma go wcale. Z drugiej jednak wielu początkujących sugeruje się tym, że tylko handel prawdziwymi pieniędzmi poprzez konto Live przynosi niezbędne doświadczenie w handlu, a konta demo wyłącznie pomagają się zrelaksować i nie mogą zaoferować żadnych realnych doznań.

Jeżeli ktoś idąc za głosem rozsądku założy najpierw konto demo, będzie mógł obiektywnie rozważyć skorzystanie z kuszącej oferty bonusowej niektórych brokerów przy stwarzaniu prawdziwego konta.

Personalne oferty bonusów są ofertami masowymi

Pierwsze, „ekskluzywne” oferty bonusów lądują w skrzynce pocztowej niemal natychmiast po przeprowadzeniu rejestracji na stronie brokera, są one oczywiście dostępne bardzo krótko i wyłącznie w takiej formie, aby nie można było zbyt długo się nad nimi zastanowić. Najczęściej użytkownicy nie czytają nawet dołączonych warunków ani „drobnego druczku” pod przesłaną ofertą, aby oszacować, czy przy niewielkich obrotach rzeczywiście można otrzymać ten bonus.

Telefony od niezwykle zmotywowanych pracowników działu sprzedaży działają dodatkowo, przekonując nowych klientów do otwarcia konta live i jednocześnie doliczają różne bonusy. Uwagi odnośnie obowiązujących warunków bonusu podawane są jednak bardzo rzadko.

Tak zwane indywidualne oferty bonusowe są zawsze w pełni zautomatyzowanymi ofertami masowymi, które rozsyła się drogą mailową do każdego zarejestrowanego klienta lub też są one podawane telefonicznie przez systematycznie dzwoniących pracowników działu sprzedaży. Nie ma więc mowy o jakiejkolwiek indywidualności.

Brokery regulowane przez pilnie potrzebują nowej strategii marketingowej

Zarówno brokery opcji binarnych jak i brokery Forex i CFD oprócz kuszących bonusów, które są zakazane na Cyprze nie mają praktycznie żadnej innej możliwości, aby przedstawić klientowi swoje konto handlowe, jako szczególnie korzystne.

Premie rzeczowe lub prenumeraty magazynów nie są już tak pożądane i nie mogą podnieść rzeczywistej wartości usługi; nadają się one tylko w przypadku różnych loterii. Z tego powodu może być ciekawe, jak wspomniane brokery zareagują na wprowadzone i obowiązujące od zaraz zmiany oraz w jaki sposób przerobią swoje dotychczasowe oferty, aby wciąż były konkurencyjne i nie ograniczały ich niezależności gospodarczej.

Szczególnie oferenci, którzy dotychczas w porównaniu do innych oferowali klientom niewiele udogodnień takich jak, np. dobra oferta szkoleniowa, bezpłatne konto demo lub darmowe wypłaty i wpłaty, a zamiast tego stawiali przede wszystkim na zyski poprzez oferowanie wysokich bonusów, mogą natychmiast potrzebować nowych strategii marketingowych.

Kilka notowanych na giełdzie brokerów z obszernym programem bonusów, jak na przykład Plus500, mogło odnotować w minionych dniach, od momentu opublikowania postanowienia CySEC, przejściowy spadek kursów.

To pokazało znaczenie modelu biznesowego brokerów, narażającego inwestorów na koszty i ryzyko oraz, że bonusy lub wysokie dźwignie w handlu derywatami były ogromną częścią ich obrotów.

Dalsze regulacje i zmiany w CySEC nie są wykluczone

Wysokie dźwignie w handlu derywatami mogą być następnym tematem

Przewidywalnie CySEC niebawem przyjrzy się również bliżej tematowi wysokich dźwigni w brokerach derywat. Tutaj skutki będą z pewnością podobne do tych spowodowanych przez zakaz oferowania bonusów.  O ile jeszcze nie tak dawno dźwignie w wysokości 1:200 lub 1:400 były uważane za górną granicę, w międzyczasie na rynku pojawiło się coraz więcej brokerów, które oferują dźwignie 1:1000 lub 1:2000.  Przy bezpośredniej realizacji zamówienia derywat i obowiązku dodatkowej wpłaty nie tylko z perspektywy początkujących wzrasta finansowe ryzyko, które częściowo ogranicza założony cel.

W tym przypadku trzeba jednak określić całkowitą dopuszczalną wielkość, która dotyczy wyższej dźwigni. Obecnie jeszcze się to nie zdarzyło, przynajmniej w CySEC. Mówi się wprawdzie o maksymalnej dźwigni 1:50, która byłaby dozwolona przez organ nadzorujący, jednak wedle wszelkiego prawdopodobieństwa maksymalna granica nie zostanie ustalona. Zgodnie z naszymi testami oraz doświadczeniami, zazwyczaj początkowe ustawienia są zawsze bliższe najwyższym możliwym dźwigniom, które inwestor musi następnie przestawić.

Dlatego na razie pozostaje się przy tej propozycji określenia maksymalnej dźwigni jako 1:50, która jednak może zostać podniesiona przez samych inwestorów.

Regulacja poprzez cypryjski CySEC

Cypryjska Komisja Bezpieczeństwa i Wymiany (w skrócie CySEC) jest państwowym organem regulującym zasady działania rynku finansowego na Cyprze.  Została ona założona w 2004 roku po wstąpieniu Cypru do UE, a w 2008 roku Cypr wszedł do strefy Euro, w związku z tym CySEC najpierw stał się niezależnym kontrolerem cypryjskiego banku narodowego, a następnie systemów bankowych i finansowych Europejskich Banków Centralnych.

Od 2012 roku CySEC objął nad nimi samodzielną kontrolę i dzięki temu przeprowadza całkowite regulacje w ramach wytycznych MiFID, które obowiązują we wszystkich państwach członkowskich UE.

Wytyczne MiFID i własne uprawnienia CySEC

MiFID (Komisja Nadzoru Finansowego) określa europejskie wytyczne dotyczące rynku oraz instrumentów finansowych (Wytyczne 2004/39/EG). W 2007 roku ustanowiono je zgodnie z obowiązującymi od 1993 roku wytycznymi odnośnie usług powiernictwa papierów wartościowych. Ich celem jest poprawienie działania rynku finansowego w Europie poprzez stworzenie rynków wewnętrznych zajmujących się powiernictwem papierów wartościowych i działaniem lokat oraz ujednolicenie europejskich zasad. Merytorycznie rzecz ujmując powinien zostać osiągnięty wysoki poziom ochrony inwestora w przypadku korzystania z takich instrumentów finansowych jak akcje, obligacje, derywaty i stworzone produkty finansowe.

Ponadto organy i instytucje regulujące są upoważnione do ustanawiania własnych ograniczeń, które będą zgodne z podstawowymi założeniami MiFID. To właśnie zrobił CySEC wprowadzając zakaz prowadzenia ofert bonusowych.

Cypryjski organ nadzorczy reguluje od 2012 roku brokery opcji binarnych, które mają siedziby na Cyprze i przez to stał się pierwszym organem regulującym, który prowadzi nadzór nad nowymi usługami finansowymi na rynku. Do tej pory w żadnym państwie należącym do UE nie zostały podjęte ani przeprowadzone takie kroki w celu znacznej poprawy ochrony inwestorów.

Godne zaufania brokery opcji binarnych regulowane przez CySEC

Opcje binarne notują ostatnimi czasy ogromny wzrost zainteresowania nie tylko ze strony klientów, lecz także ze strony brokerów. Popyt na prawnie regulowane brokery nieustannie rośnie. Po złych doświadczeniach inwestorów z nienadzorowanymi oferentami, którzy przede wszystkim działają na terenie tzw. rajów podatkowych takich jak Brytyjskie Wyspy Dziewicze, Wyspy Marshalla lub Seszele, na pierwszy plan wysunęły się te porządne i godne zaufania.

Do tej pory brokerami opcji binarnych regulowanymi przez CySEC są np. ci godni polecenia oferenci: BDSwiss24OptionOpteckTopOption, IQ Option i wiele innych.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

POSZUKUJESZ KONTA DEMO?
BEZPŁATNE I NIEOGRANICZONE CZASOWO
UWAGA!!!
Z powodu licznych skarg inwestorów na temat TopOption nie możemy już dłużej z czystym sumieniem polecać tego brokera naszym czytelnikom. Alternatywnie polecamy broker BDSwiss, ponieważ dysponuje on podobną ofertą i jest przede wszystkim znany ze znakomitej obsługi klienta.