Słownik

Wkład (kapitał)

Wkład to instrument podstawowy, który inwestują Państwo w handlu opcjami binarnymi. Mogą to być waluty z rynku Forex, surowce naturalne, indykcje bądź akcje.

At-the-money

Oznacza wynik neutralny (ani zysk ani stratę), ponieważ wartość inwestycji przy wygaśnięciu opcji równa się wartości jej zakupu.

Cena wygasająca

Jest to cena własciwa inwestycji, kiedy opcja wygasa – decyduje o tym, czy opcja jest „In-the-Money” czy „Out-of-the-Money”, czyli o Państwa zysku bądź stracie.

Cykl konwersji

Czas kiedy wygasa umowa opcji.

Opcja „Call”

Inwestor odnosi zysk, jeśli kurs inwestycji bazowej w czasie wygaśnięcia opcji jest wyższy od kursu jej zakupu.

Opcje cyfrowe

Opcje binarne często określane są jako opcje cyfrowe.

„Futures”

Futures to standaryzowane, giełdowe kontrakty terminowe na wielokrotności różnych wartości bazowych.

Analiza podstawowa

W analizie podstawowej używa się danych makroekonomicznych w celu przewidzenia prognozy kursu.

Opcje „High” i „Low”

Inwestor decyduje, czy cena inwestycji podstawowej wzrośnie czy zmaleje. Musi on przewidzieć kierunek kursu.

Suma inwestycji

Państwa stawka, suma która zostanie zainwestowana w opcję „Call” bądź „Put”.

„In-the-Money”

Jeśli opcja zostanie zamknięta „In-the-Money” wtedy handlowiec odnosi zysk. Jeśli wykupują Państwo opcję „Call”, wtedy „In-the-Money” oznacza, że cena wygaśnięcia jest wyższa od ceny w czasie zakupu. Jeśli zakupią Państwo opcję „Put” u Państwa brokera opcji binarnych, wtedy „In-the-Money” oznacza, że cena wygaśnięcia jest niższa od kursu w czasie zakupu opcji.

„Over-the-Counter” (OTC)

Handel pozagiełdowy oznacza transakcje odbywające się bezpośrednio pomiędzy uczestnikami rynku, bez pośrednictwa giełdowego. Opcje binarne są zwykle OTC.

„Out-of-the-Money”

Jeśli opcja wygasa „Out-of-the-Money”, wtedy hadlowiec ponosi stratę. Kiedy np. kupują Państwo opcję „Call” wtedy „Out-of-the-Money” oznacza, że cena wygaśnięcia jest niższa od ceny opcji w czasie jej zakupu. Kiedy kupują Państwo opcję „Put”, wtedy „Out-of-the-Money” oznacza, że cena wygaśnięcia jest wyższa od ceny opcji w czasie jej zakupu.

Payout

Jest to wypłacony zysk, kiedy umowa kończy się „In-the-Money”. Payout w opcjach binarnych wynosi pomiędzy 75% a 85%.

Opcja „Put”

Inwestor odnosi zysk, kiedy opcja w czasie wygaśnięcia ma niższą wartość niż w czasie zakupu inwestycji.

Opcje „Range”

Inwestor podejmuje decyzję, czy cena opcji drgnie czy przebije ustalony obszar wahania.

Zwrot

Zwrot to rodzaj ubezpieczenia, w przypadku kiedy handlowiec odniesie stratę. W przypadku BD Swiss odzyskają Państwo 10% wkładu. Jednakże okazje dochodu są tutaj trochę niższe niż u brokera nie wypłacającego zwrotu.

Cena „Strike”

Jest to cena, na której opiera się umowa przy wykupie inwestycji. W przypadku opcji binarnych chodzi tutaj przeważnie o cenę, która odnosi się do sprzedaży inwestycji. Cena „Strike” decyduje, czy opcja konczy się „In-the-Money” czy „Out-of-the-Money”.

Analiza techniczna

Oprócz analizy podstawowej stosowana jest równiez analiza techniczna jako środek pomocniczy przy przewidywaniu przebiegu kursu. Wykorzystywane są do tego wskaźniki statystyczne i matematyczne oraz dynamika rynku.

Opcje „Touch”

Inwestor musi przewidzieć, czy cena wartości podstawowej osiągnie dany poziom.

 

 

<<<<<<<<Home>>>>>>>>

POSZUKUJESZ KONTA DEMO?
BEZPŁATNE I NIEOGRANICZONE CZASOWO
UWAGA!!!
Z powodu licznych skarg inwestorów na temat TopOption nie możemy już dłużej z czystym sumieniem polecać tego brokera naszym czytelnikom. Alternatywnie polecamy broker BDSwiss, ponieważ dysponuje on podobną ofertą i jest przede wszystkim znany ze znakomitej obsługi klienta.